Hiệu quả xây dựng nông thôn mới
03/01/2018 14:00
(HanoiTV) - Tiến trình xây dựng nông thôn mới tại các huyện ngoại thành Hà Nội đang được triển khai tích cực và mang lại lợi ích không nhỏ cho người dân. Trong đó, huyện Thanh Oai là một điển hình.