Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
14/09/2019 12:24
(HanoiTV) - Nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam được tiếp cận, mở rộng thị trường, cũng như tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cùng với Công ty Reed Tradex Việt Nam tổ chức chương trình Dự án kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực điện tử.