Hỗ trợ người dân xung quanh các khu xử lý chất thải rắn
12/06/2018 07:23
(HanoiTV) - Để đảm bảo an sinh xã hội, TP. Hà Nội đang tiến hành xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho người dân xung quanh các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố. Đây là cơ chế chính sách đặc thù của Hà Nội, trên cơ sở vận dụng các quy định hiện có về môi trường và các văn bản pháp lý có liên quan.