Hỗ trợ pháp lý thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản
05/12/2018 14:37
(HanoiTV) - Liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản là một trong những giải pháp quan trọng được Chính phủ đưa ra nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp song bức tranh thực tế cho thấy liên kết rất dễ nhưng lại vô cùng lỏng lẻo và còn nhiều rủi ro. Vì vậy, cần có chính sách hỗ trợ pháp lý đủ mạnh để liên kết bền vững và hiệu quả.