Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
23/08/2019 08:28
(HanoiTV) - Sau hơn 1 năm thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp hội phụ nữ đã chủ động sáng tạo triển khai những mô hình việc làm phù hợp điều kiện từng địa phương, giúp đỡ hội viên phụ nữ tự tin mạnh dạn phát triển kinh tế vươn lên làm giàu.