Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hỗ trợ sản xuất sau dịch tả lợn châu Phi
16/07/2019 12:28
(HanoiTV) - Đến nay dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở gần 1.300 hộ dân trên địa bàn huyện Thạch Thất, chiếm 25% tổng số hộ. Gần 13.000 con lợn đã bị tiêu hủy, chiếm 18% tổng đàn, song cơ bản các hộ có lợn bị tiêu hủy đã nhận được hỗ trợ từ ngân sách, tiếp tục chăn nuôi hiệu quả.