Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hoài Đức - điểm sáng về cải cách thủ tục hành chính
21/08/2019 10:01
(HanoiTV) - Thời gian qua, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính và phục vụ công tác quản lý điều hành. Hoài Đức nổi lên là một điểm sáng trong lĩnh vực này.