Hoài Đức tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị
09/10/2018 10:00
(HanoiTV) - Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 197, các lực lượng chức năng của huyện Hoài Đức đang tập trung tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp với xử lý vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến tích cực, lâu dài.