Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Học sinh Hà Nội thời kỳ chống Mỹ cứu nước
05/09/2019 19:56
(HanoiTV) - Tháng 2/1965, đế quốc Mỹ ồ ạt ném bom bắn phá miền Bắc. Trong tình hình mới Đảng, Chính phủ quyết định chuyển hướng công tác giáo dục bằng Chỉ thị số 102/CT-TƯ, ngày 3/7/1965 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, sinh viên, học sinh. Chỉ thị đã nêu rõ: “… Nhà trường xã hội chủ nghĩa phải thực sự là một đơn vị chống Mỹ cứu nước, thực sự là một tập thể gương mẫu trong giảng dạy, học tập, lao động, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu”.