Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Học sinh THPT bắt buộc học về Luật An ninh mạng
28/01/2021 07:23
(HanoiTV) - Học sinh THPT bắt buộc phải học về Luật An ninh mạng. Đây là nội dung mới nằm trong quy định của chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh. Các em sẽ được học một số nội dung cơ bản trong bộ luật này, để ứng xử văn minh hơn trên mạng.