Học tập Bác từ những điều bình dị
19/05/2017 10:53
(HanoiTV) - Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, rất nhiều hoạt động ý nghĩa đã được thực hiện trong đời sống xã hội. Đây cũng là dịp để chúng ta đánh giá kết quả cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ chỉ thị 03 đến chỉ thị 05.