Hội đả ngư Đền Và và truyền thuyết về Tản viên Sơn Thánh
04/11/2017 21:06
(HanoiTV) - Chương trình “Hà Nội đẹp và chưa đẹp” ngày 4/11/2017 gồm những nội dung sau: Hội đả ngư Đền Và và truyền thuyết về Tản viên Sơn Thánh; Công tác bảo tồn, phát triển và phòng, chống cháy rừng đặc dụng Hương Sơn.