Chính trị / Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố
Hội nghị các Trụ cột Cộng đồng ASEAN
26/12/2017 14:03
(HanoiTV) - Sáng ngày 26/12/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì điều hành Hội nghị các Trụ cột Cộng đồng ASEAN nhân kỷ niệm 50 năm ASEAN. Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đồng chủ trì hội nghị này. Tham dự hội nghị có hơn 100 đại diện các Bộ/ngành Chính phủ tham gia hợp tác ASEAN.
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị các Bộ ngành kiểm điểm quá trình tham gia hợp tác ASEAN theo từng lĩnh vực hợp tác cụ thể, đề xuất các biện pháp nhằm đóng góp chủ động, tích cực và có trách nhiệm và tăng cường hiệu quả thực chất các hoạt động trong tham gia hợp tác ASEAN, đồng thời đề xuất lộ trình và các bước triển khai cụ thể chuẩn bị tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Hội nghị đã nghe báo cáo do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam trình bày, đánh giá tổng quan về hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam. Đại diện các Bộ Công thương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và một số đại diện các Bộ ngành cũng đã có tham luận về từng lĩnh vực hợp tác.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu nhất trí đánh giá ASEAN đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực; và 22 năm tham gia hợp tác mang lại cho Việt Nam những lợi ích quan trọng, thiết thực; trong đó có kiến tạo môi trường hòa bình và ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, nhất là về nhận thức, nguồn lực, cũng như cơ chế điều phối, phối hợp giữa các Bộ, ngành khi tham gia ASEAN.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan liên quan cần có biện pháp cụ thể nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của ASEAN đối với Việt Nam; sớm kiện toàn bộ máy và tăng cường năng lực cho cán bộ; và xây dựng lộ trình triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể theo từng lĩnh vực. Nhấn mạnh công tác điều phối và phối hợp giữa các Bộ ngành; Phó Thủ tướng yêu cầu sớm xây dựng dự thảo sửa đổi Quy chế làm việc và phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam và tăng cường hơn nữa vai trò điều phối của Ban Thư ký Quốc gia về ASEAN.

Để chuẩn bị cho Việt Nam tiếp nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Phó Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng trao đổi, đề xuất các ưu tiên, trọng tâm sáng kiến, thể hiện đóng góp “chủ động, tích cực và có trách nhiệm” của Việt Nam trong tham gia hợp tác ASEAN./.

An Nhiên

Từ khóa: trụ cột cộng đồng50 năm ASEANhợp tác ASEANchủ tịch ASEAN 2020