Chính trị / Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố
Hội nghị Tham vấn chung ASEAN
08/03/2018 20:57
(HanoiTV) - Trong 2 ngày 7-8/3, tại Singapore, đã diễn ra Hội nghị Tham vấn chung ASEAN (JCM) nhằm rà soát chương trình hoạt động, chương trình nghị sự và danh mục các văn kiện của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32 từ ngày 25-28/4/2018 tại Singapore.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam

Quan chức Cao cấp các trụ cột Cộng đồng Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hoá Xã hội ASEAN đã tham dự Hội nghị. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu.

Với chủ đề hướng tới “ASEAN Tự cường và Sáng tạo”, Lãnh đạo các nước ASEAN sẽ kiểm điểm tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và đề ra các giải pháp bổ sung cho tiến trình này. Dự kiến, đoàn kết nội bộ ASEAN, tự cường mọi mặt của khu vực, sức sáng tạo của Cộng đồng sẽ là nội dung chủ đạo của hợp tác ASEAN 2018.

Các nước cũng cho ý kiến về nội dung các văn kiện của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32. Dự kiến, tại Cấp cao lần này, bên cạnh Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị theo thông lệ, Lãnh đạo các nước ASEAN sẽ thông qua Tuyên bố Tầm nhìn Lãnh đạo ASEAN về một ASEAN Tự cường và Sáng tạo, Tài liệu khái niệm thành lập Mạng lưới các Thành phố Thông minh ASEAN và Tuyên bố Lãnh đạo ASEAN về Hợp tác An ninh mạng.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa tiến trình xây dựng Cộng đồng, Lãnh đạo Cấp cao sẽ cho ý kiến về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hợp tác ASEAN, trong đó có tăng cường năng lực Ban Thư ký ASEAN, đẩy mạnh liên kết và kết nối khu vực, triển khai hiệu quả các nội dung liên lĩnh vực, liên trụ cột và phương hướng quan hệ với các đối tác bên ngoài./.

An Nhiên

Từ khóa: Tham vấn chungJCMSOM ASEAN Việt Nam