Thời sự / Xã hội Pháp luật Kinh Tế Giáo dục
Hồi sinh môi trường hồ Hà Nội
06/03/2018 22:09
(HanoiTV) - Năm 2016, theo kết quả quan trắc của Công ty thoát nước Hà Nội 120/122 hồ nội thành và 140/150 hồ khu vực ngoại thành bị ô nhiễm nước mặt. Hơn một năm qua, một công nghệ đơn giản hiệu quả với giá cả hợp lý đã được thành phố lựa chọn để xử lý ô nhiễm cho các hồ này.

HanoiTV

Từ khóa: