Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cho học sinh tiểu học học vượt lớp có thực sự phù hợp?
24/05/2020 19:02
(HanoiTV) – Trong dự thảo Điều lệ trường tiểu học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo mới công bố, có một điểm rất đáng lưu ý là học sinh tiểu học có thể học vượt cấp trong phạm vi cấp học, đó là những học sinh có thể lực tốt, phát triển sớm về trí tuệ, đáp ứng được kiến thức của cấp học định vượt. Thực tế, việc học vượt cấp trên thế giới không hiếm, nhưng vẫn còn những băn khoăn trong cách triển khai sao cho phù hợp.