Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII
16/05/2019 20:07
(HanoiTV) - Sáng 16/5/2019, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Trong ba ngày làm việc hội nghị sẽ bàn về các nội dung: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.