Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khám phá núi Mắt thần ở Cao Bằng
03/03/2020 13:46
(FM90) Chương trình "FM Du lịch" được phát sóng từ 5h05 - 6h00 sáng các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy và được phát lại vào cùng khung giờ các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu trong tuần trên Hà Nội FM tần số 90MHz.