Khó khăn duy trì vệ sinh Đại lộ Thăng Long
12/04/2019 21:21