Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khó khăn khai báo y tế điện tử tại bến xe
28/03/2020 07:34
(HanoiTV) - Sau 4 ngày thực hiện, việc khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với tất cả hành khách tại bến xe đã phát sinh những vấn đề bất cập. Một số lái, phụ xe và hành khách không sử dụng điện thoại kết nối mạng, việc kê khai chủ yếu bằng giấy nên thông tin khai báo của hành khách rất sơ sài, gây khó khăn trong việc truy suất, quản lý thông tin hành khách.