Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khó khăn trong công tác quản lý của mô hình bác sĩ gia đình
09/03/2018 10:23
(HanoiTV) - Thiếu nhân lực, thiếu thông tinh, danh mục thuốc bảo hiểm còn ít, cơ chế liên thông giữa tuyến trên và tuyến dưới... là những rào cản khiến mô hình bác sĩ gia đình đến nay vẫn khó được nhân rộng. Bên cạnh đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý mô hình này cũng còn nhiều bất cập.