Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khó khăn trong xây dựng chính quyền điện tử tại Hà Nội
07/09/2018 21:35
(HanoiTV) - Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước là nội dung quan trọng trong xây dựng thành công chính quyền điện tử. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi đưa Hà Nội trở thành đơn vị đứng thứ 2 cả nước về chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT, thì tại nhiều xã, thị trấn, công tác này đang gặp không ít rào cản do nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu.