Chính trị / Lãnh đạo Thành phố
Khoá giới thiệu và hướng dẫn cách viết dự án tranh thủ các Quỹ hợp tác ASEAN và ASEAN với các đối tác
10/10/2018 20:21
(HanoiTV) - Trong hai ngày 9-10/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức “Khoá giới thiệu và hướng dẫn cách viết dự án tranh thủ các Quỹ hợp tác ASEAN và ASEAN với các đối tác” (lần thứ hai).
Tham dự Khoá giới thiệu và hướng dẫn có khoảng 90 đại diện từ các cơ quan, ban, ngành và Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam.

Hoạt động này nhằm giúp cán bộ các cơ quan, ban, ngành, địa phương nắm rõ các thông tin, quy trình, thủ tục, kỹ thuật viết đề xuất dự án để có thể chủ động biến các ý tưởng thành các dự án cụ thể nhằm tận dụng hiệu quả các Quỹ hợp tác trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, nâng cao hiệu quả hợp tác ASEAN, ý thức người dân về Cộng đồng ASEAN, phục vụ hoạt động hợp tác ASEAN của cơ quan, đơn vị mình và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Trong hai ngày diễn ra khoá học, các báo cáo viên giới thiệu tới đại biểu tham dự các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của ASEAN; quy mô, tiêu chí, ưu tiên, quy trình thủ tục xét duyệt của các Quỹ hợp tác trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác; thông tin, tài liệu hướng dẫn cách xây dựng, phát triển đề xuất dự án; phương pháp thiết lập, triển khai, giám sát và đánh giá dự án theo quy trình chuẩn của Ban Thư ký ASEAN…/.

HanoiTV

Từ khóa: Cộng đồng ASEANBan Thư ký ASEANBộ Ngoại giao