Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khoan thăm dò nước khoáng nóng gây ảnh hưởng tới người dân
04/06/2020 10:43
(HanoiTV) - Việc khoan thăm dò nguồn nước ngầm phục vụ sản xuất và sinh hoạt đòi hỏi phải đảm bảo tuân thủ theo đúng các qui định của pháp luật. Thực tế cho thấy, một số dự án dù đang trong giai đoạn khảo sát, thăm dò nhưng đã có những tác động ảnh hưởng tiêu cực gây khiếu kiện trong nhân dân.