Khoảng trống về kiểm soát giết mổ gia súc tại huyện Chương Mỹ
16/05/2018 20:53
(HanoiTV) - Từ ngày 18/4/2018, UBND huyện Chương Mỹ đã có kiên quyết đóng cửa khu vực giết mổ lợn không phép tại khu Lỗ Thổ (xã Phụng Châu), tuy nhiên, đến nay, việc chuyển đến nơi giết mổ tập trung mới vẫn chưa được thực hiện, dẫn tới nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.