Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khởi nghiệp: Cơ hội ứng dụng công nghệ cho khởi nghiệp
02/06/2019 22:24
Blockchain, trí tuệ nhân tạo AI và Fintech đang là xu hướng phát triển của ngành công nghệ và kinh tế toàn cầu. Việt Nam với tỷ lệ dân số trẻ và năng động được cho là có tiềm năng để nghiên cứu và phát triển những công nghệ này.