Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khởi nghiệp: Cùng sinh viên khởi nghiệp
09/06/2019 19:08
Mục tiêu tới năm 2022: 5 triệu đoàn viên thanh niên được trang bị kiến thức về khởi nghiệp, 90% cán bộ Đoàn hội chuyên trách được nâng cao nhận thức về phương pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.