Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khởi nghiệp: Khởi nghiệp business challenges
12/05/2019 23:47
Đại học kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục tổ chức cuộc thi Bussiness Challenges 2019 hợp tác với Cộng hòa liên ban Đức.