Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khởi nghiệp: Khởi nghiệp với nghề truyền thống
05/05/2019 14:42
Con đường khởi nghiệp với nghề truyền thống của nghệ nhân Đỗ Xuân Cường của làng mộc Thiết Úng, Vân Hà, Đông Anh