Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khởi nghiệp: Tiến tới mô hình khởi nghiệp bền vững
22/04/2019 09:34
Năm qua Việt Nam đã tiếp nhận 92 thương vụ đầu tư vào startup. Trong đó 10 giao dịch hàng đầu đã mang về 734 triệu đô la Mỹ, tuy nhiên các startup vẫn thiếu nhiều yếu tố để phát triển doanh nghiệp bền vững.