Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Không gian Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
03/04/2019 09:16
(HanoiTV) - 50 năm trước (ngày 02/9/1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trước lúc ra đi, Người để lại Di chúc thiêng liêng, kết tinh trong đó những điều cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

HanoiTV

Từ khóa: Không gian Di chúc Chủ tịch Hồ Chí MinhChủ tịch Hồ Chí Minh