Không gian Việt: Kỳ lạ chợ đồ xưa giữa lòng Hà Nội
23/01/2017 10:33 - 17 Lượt xem
(HanoiTV) - Những đồ xưa cũ như bi-đông, máy chữ... có thể dễ dàng tìm thấy trong khu chợ dành cho những người mê quá khứ.
thử thách tình đời