Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Không gian Việt: Thăm Chàng Sơn và khám phá “Tiên đồng hội quạt”
20/01/2018 18:38
(HanoiTV) - Đất Chàng Sơn (Thạch Thất) nổi tiếng với nghề làm quạt. Chiếc quạt ở Chàng Sơn đã được gắn với rất nhiều huyền tích, trong đó nổi lên là câu chuyện ngày xưa có "hội đồng tiên quạt", vì lương duyên nên kết quạt để giải tâm phiền. Người dân trong làng cũng truyền miệng câu thơ: "Tiên đồng hội quạt, hội đồng tiên/Lương duyên kết quạt, giải tâm phiền/Phiền tâm quạt, tay đưa gió/Gió đưa tay quạt, hội đồng tiên".