Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Không phân biệt bằng chính quy hay tại chức
13/10/2019 09:56
(HanoiTV) - Bằng tốt nghiệp đại học sẽ không phân biệt hình thức đào tạo chính quy hay tại chức... Đây là một trong những điểm mới tại dự thảo thông tư ban hành Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến. Đa số ý kiến cho rằng điều này là phù hợp với thông lệ quốc tế, tuy nhiên, để làm được thì chất lượng cũng như quá trình đánh giá phải được đồng bộ.