Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khu Cháy (Ứng Hòa) anh hùng trong kháng chiến, phát triển trong công cuộc đổi mới
18/08/2019 22:29
(HanoiTV) - Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Ứng Hòa là một trong những địa phương sớm có phong trào cách mạng phát triển mạnh, trong đó đặc biệt phải kể đến khu Cháy - một vùng đất chiêm trũng của Ứng Hòa, đã được chọn là an toàn khu của Xứ ủy Bắc Kỳ. Không chỉ anh hùng trong kháng chiến, khu Cháy còn vươn lên phát triển mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới.