Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Di tích quốc gia cấp đặc biệt
19/05/2020 10:38
(HanoiTV) - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã trở thành di tích lịch sử và văn hóa đặc biệt quan trọng quý giá, không thể không nhắc đến trong lịch sử quốc gia.

HanoiTV

Từ khóa: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Di tích quốc gia cấp đặc biệtKhu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch