Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khu di tích đình, đền, chùa Kiêu Kỵ chưa hẹn ngày hoàn thành
30/06/2020 20:08
(HanoiTV) - Cụm di tích đình, đền, chùa Kiêu Kỵ thuộc xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Trải qua nhiều biến cố lịch sử và thời gian, cụm di tích đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, gần đây, nhiều báo chí phản ánh việc trùng tu di tích này không theo kiến trúc ban đầu, ảnh hưởng tới sự tôn nghiêm của di tích.