Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Kiểm soát chặt giao dịch thương mại xuyên biên giới
03/12/2020 08:06
(HanoiTV) - Nhiều tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, cùng các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội quốc tế như Google, Facebook, Youtube tạo ra doanh thu khổng lồ. Tuy nhiên, nhiều tổ chức, cá nhân vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.