Chính trị / Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố
Kiên định và sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội
07/11/2017 17:58
(HanoiTV) - Đúng 100 năm trước, ngày 7/11/1917, cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa đã nổ ra tại nước Nga. Theo lịch cũ, đó là ngày 25/10 nên được gọi là cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Cuộc cách mạng vĩ đại này đã đi vào lịch sử nhân loại làm thay đổi cục diện thế giới.

Cách mạng tháng Mười Nga vào năm 1917 là sự kiện lịch sử có tác động lớn đến sự phát triển của nước Nga và toàn thể thế giới, là một trong những sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20, đánh dấu việc ra đời của nước Nga Xô viết - nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, ủng hộ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa. Cách mạng tháng Mười không chỉ làm rung chuyển thế giới bởi quy mô mà còn đặt nền móng cho sự duy trì, phát triển ổn định và tiến bộ của thế giới, hướng tới sự chấm dứt nạn bóc lột giữa con người với con người, xây dựng một xã hội công bằng và chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng tháng 10 Nga đã là cuộc cách mạng giải phóng và phát triển nổ ra cách đây gần 1 thế kỷ. 1 trong những bài học lịch sử lớn lao và giá trị trường tồn mà cuộc cách mạng ấy đã cho thấy, đó là sự kiên định về mục tiêu lý tưởng không ngừng đổi mới sáng tạo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Âm vang của những dòng người tràn vào cung điện mùa đông với khí thế dâng trào đã tấu lên bản hùng ca cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại lại tiếp tục ngân vang. 

Từ khóa: