Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Kiều bào gửi gắm kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng
25/01/2021 07:55
(HanoiTV) - Hòa chung tình cảm, niềm tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nước hướng về thành công của Đại hội XIII của Đảng, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài khẳng định lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức tự hào dân tộc và mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.