Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao
19/09/2019 21:10
(HanoiTV) - Ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, Đan Phượng đã tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Huyện đã lựa chọn 3 xã gồm: Song Phượng, Đan Phượng và Liên Trung triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới nâng cao. Sau 3 năm thực hiện, cả 3 địa phương này đã trở thành những xã đầu tiên của thành phố đạt nông thôn mới nâng cao.