Văn hóa / Thể thao Nghệ thuật Du lịch
Kịp thời chấn chỉnh lễ hội
03/03/2018 11:14
(HanoiTV) - Sau nhiều bất cập đầu mùa lễ hội năm 2018, Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch đã kịp thời có những chấn chỉnh. Bộ đã ra công văn khẩn đề nghị chấn chỉnh cảnh bạo lực ở lễ hội Phết Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ.

HanoiTV

Từ khóa: