Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Kỷ niệm vể Người soi sáng niềm tin
20/05/2020 09:01
(HanoiTV) - Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đi xa nhưng những kỷ niệm về Người thì vẫn còn lắng đọng mãi trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam, nhất là những người đã từng có vinh dự được gặp Người. Những lời chỉ dạy của Bác không chỉ là ngọn đuốc soi sáng mọi con đường, mà còn là kim chỉ nam cho mỗi chúng ta trong từng lời nói, hành động, việc làm.