Ký sự Hà Nội: Làng khảm trai Chuôn Ngọ
08/04/2019 09:23
HanoiTV