Ký sự Hà Nội: Kiến trúc Nhà thờ Hà Nội
26/12/2017 16:40
(HanoiTV) - Nhà thờ Lớn Hà Nội là một trong những công trình Thiên chúa giáo được xây dựng sớm nhất ở Hà Nội và cũng là một trong những kiến trúc nhà thờ đẹp nhất.