Ký sự Hà Nội: Kiêu Kỵ - Làng nghề truyền thống độc đáo
26/03/2018 09:18
(HanoiTV) - Kiêu Kỵ là làng nghề truyền thống thuộc đất Đông Ngàn, Kinh Bắc xưa, làng duy nhất ở Việt Nam chuyên làm vàng quỳ, nay thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội), có lịch sử trên 400 năm do danh nhân Nguyễn Quý Trị truyền dạy.