45 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không /
Ký ức Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không
28/12/2017 20:59
(HanoiTV) - Với những con người đã đi qua cuộc chiến 12 ngày đêm, đã từng sống và chiến đấu thì Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không là một cuộc cân não mang tính chiến lược.

HanoiTV

Từ khóa: Ký ức Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không