Ký ức Ngày Độc lập
01/09/2018 22:41
(HanoiTV) - Trong những ngày cả nước sục sôi vì khí thế cuộc Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945, có sự góp mặt của những đoàn viên, thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu. Những chàng trai mười tám đôi mươi mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết ngày nào giờ đã trên dưới 90, nhưng trong tâm trí họ, ký ức về mùa thu lịch sử ấy vẫn còn vẹn nguyên.