Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi tới Đại hội XIII của Đảng
23/01/2021 09:54
(HanoiTV) - Những ngày này, cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô đều hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với tất cả sự tin tưởng và kỳ vọng. Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.