Thời sự / Xã hội Pháp luật Kinh Tế Giáo dục Đời sống
Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà năm 2018 giữ nguyên là 5%/năm
31/12/2017 09:16
(HanoiTV) - Đây là quyết định mới được ban hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

Theo Quyết định số 2735/QĐ-NHNN, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5,0%/năm.

Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà năm 2018 giữ nguyên là 5%/năm
Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2017 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở cũng quy định mức lãi suất này là 5%.

Quyết định mới trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quyết định số 2544/QĐ-NHNN.

Từ khóa: